Skontaktuj si臋 z nami:

Regulamin

Regulamin

聽搂1 Postanowienia og贸lne

 1. 聽Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania z us艂ug, 艣wiadczonych przez firm臋 Pomelo Sp. z o.o. (zwan膮 dalej: 鈥濪ostawc膮鈥).
 2. Klientem Dostawcy mo偶e zosta膰 ka偶da osoba pe艂noletnia. Zam贸wienie us艂ugi dla osoby niepe艂noletniej mo偶e dokona膰 jedynie jej prawny opiekun, kt贸ry bierze pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za efekty stosowanej diety.
 3. Przedmiotem zam贸wienia jest 艣wiadczenie us艂ugi przygotowania i dostawy posi艂k贸w w ramach tzw. cateringu dietetycznego. Jest 聽to 5-cio posi艂kowy zestaw o okre艣lonej warto艣ci kalorycznej. Ka偶dy posi艂ek spakowany jest w pojemniki do tego dostosowane. Posi艂ki spakowane s膮 razem w papierow膮 torb臋.
 4. Osoba sk艂adaj膮ca zam贸wienie potwierdza jednocze艣nie, i偶 zapozna艂a si臋 i akceptuje wszystkie postanowienia powy偶szego regulaminu.

聽搂2 Zam贸wienie

 1. 聽Sk艂adaj膮cy zam贸wienie potwierdza, i偶 zapozna艂 si臋 i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Zam贸wienie diety nast臋puje drog膮 telefoniczn膮, mailow膮 lub poprzez wype艂nienie formularza zam贸wienia dost臋pnego na stronie pomelo.com.pl. Po wype艂nieniu formularza zam贸wienia, Dostawca mo偶e skontaktowa膰 si臋 z klientem telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczeg贸艂贸w zam贸wienia oraz p艂atno艣ci.
 3. Pierwsza dostawa posi艂k贸w nast臋puje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcze艣niej ni偶 1 dzie艅 roboczy po zaksi臋gowaniu wp艂aty b膮d藕 odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenie przelewu nale偶y wysy艂a膰 na adres poczty elektronicznej: biuro@pomelo.com.pl .
 4. Biuro Dostawcy przyjmuje zam贸wienia telefoniczne od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 9 do 17. W tych samych godzinach prowadzona jest r贸wnie偶 bie偶膮ca obs艂uga klient贸w. Kontakt telefoniczny mo偶liwy jest pod numerem telefonu 516-084-123
 5. W trakcie sk艂adania zam贸wienia zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany poda膰 wszystkie niezb臋dne informacje oraz przeciwwskazania mog膮ce mie膰 wp艂yw na dob贸r diety, a w szczeg贸lno艣ci informacje o:聽聽a) wszystkich chorobach istniej膮cych oraz przebytych; b) nadci艣nieniu t臋tniczym; c) cukrzycy; d) nietolerancji laktozy; e) za偶ywaniu lek贸w wp艂ywaj膮cych na zdolno艣膰 absorpcji sk艂adnik贸w od偶ywczych czy witamin, b膮d藕 powoduj膮cych zatrzymanie p艂yn贸w w organizmie, b膮d藕 wp艂ywaj膮cych niekorzystnie na trawienie; f) w przypadku kobiet informacji o ci膮偶y albo karmieniu piersi膮; g) alergii.
 6. W przypadku zatajenia przez Klienta jakichkolwiek problem贸w zdrowotnych i przeciwwskaza艅 wymienionych w ust 5. powy偶ej, Dostawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci prawnej za efekty stosowanych diet.
 7. W przypadku os贸b chorych lub/i os贸b, u kt贸rych wyst臋puj膮 problemy zdrowotne zaleca si臋 przed przyst膮pieniem do stosowania diety – konsultacj臋 z lekarzem.
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za brak efekt贸w stosowanej diety.

搂3 P艂atno艣膰

 1. 聽Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest dokona膰 p艂atno艣ci za ca艂y okres zam贸wienia z g贸ry, najp贸藕niej dzie艅 przed rozpocz臋ciem diety.
 2. Wp艂at臋 nale偶y wnie艣膰 na rachunek o numerze 09 1140 2004 0000 3302 7958 1408 prowadzony przez Pomelo Sp z o.o.. Przyjmujemy p艂atno艣ci w got贸wce do r膮k kuriera tylko w sytuacjach wcze艣niejszego uzgodnienia tego z Dostawc膮.
 3. Za dzie艅 p艂atno艣ci uwa偶any jest dzie艅 w kt贸rym wp艂ata za zam贸wienie zostanie zaksi臋gowana na rachunku bankowym.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zam贸wienia do momentu otrzymania nale偶no艣ci za dane zam贸wienie. Zamawiaj膮cemu zostanie przekazana stosowna informacja drog膮 telefoniczn膮 lub poczt膮 elektroniczn膮.

聽搂4 Dostawa

 1. 聽Dostawa zam贸wienia odbywa si臋 w dni robocze od 2:00 do 7:00 rano, a w soboty od 4:00 do 8:00.
 2. Szczeg贸艂y dostawy ustalane s膮 z Klientem indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem p艂atno艣ci.
 3. W przypadku nieodebrania zam贸wienia przez Klienta, spowodowanego nieobecno艣ci膮 osoby upowa偶nionej do odbioru zam贸wienia lub jak膮kolwiek inn膮 okoliczno艣ci膮 uniemo偶liwiaj膮c膮 dostarczenie zam贸wienia Klientowi, jego przedmiot uznaje si臋 za skutecznie dostarczony.
 4. Dostawa na terenie Warszawy i Krakowa jest bezp艂atna. Op艂ata za dostaw臋 poza ten teren ustalana jest indywidualnie drog膮 telefoniczn膮.
 5. Wszelkie zmiany w zam贸wieniu nale偶y zg艂asza膰 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 do godziny 8:00 w dniu poprzedzaj膮cym planowan膮 dostaw臋 zam贸wienia.
 6. Zmiany zg艂oszone po up艂ywie termin贸w wskazanych w ust. 6 powy偶ej nie zostan膮 zrealizowane.
 7. Harmonogramy dostaw na dni 艣wi膮teczne b臋d膮 dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem poczt膮 elektroniczn膮 na adres podany przy sk艂adaniu zam贸wienia lub drog膮 telefoniczn膮.

搂5 Zmiany i anulowanie zam贸wienia

 1. Klient uprawniony jest do zmiany zam贸wienia w cz臋艣ci dotycz膮cej: termin贸w dostaw, adresu dostawy, rodzaju diety i kaloryczno艣ci diety. Zmian臋 uwa偶a si臋 za dokonan膮 z chwil膮 otrzymania przez Klienta od Dostawcy wiadomo艣ci zawieraj膮cej jej potwierdzenie.
 2. 聽Klient uprawniony jest do anulowania zam贸wienia/ rezygnacji 聽lub przesuni臋cia dni diety w poni偶szych terminach:

  nie p贸藕niej ni偶 do godziny 08.00 rano w dniu poprzedzaj膮cym otrzymanie diety w przypadku dni wt-pi膮tek

  nie p贸藕niej ni偶 do godziny 08.00 w pi膮tek kiedy zam贸wienie dotyczy dni weekendowych

  nie p贸藕niej ni偶 do godziny 08.00 w sobot臋 je艣li zam贸wienie dotyczy poniedzia艂ku

 3. O zamiarze zmiany Klient zobowi膮zany jest powiadomi膰 Dostawc臋 telefonicznie w godzinach pracy telefonicznej obs艂ugi klienta lub mailowo na maila聽biuro@pomelo.com.pl聽w wyznaczonym czasie.
 4. Zam贸wienie ulega wyd艂u偶eniu o tak膮 ilo艣膰 dni, dla kt贸rych Klient skorzysta艂 z uprawnienia do anulowania zam贸wienia. Klientowi nie przys艂uguje prawo domagania si臋 zwrotu nale偶no艣ci za zam贸wienie z tytu艂u jego cz臋艣ciowego anulowania.
 5. W przypadku rezygnacji z zam贸wienia w czasie jego trwania, Klienta obowi膮zuje rozliczenie wykorzystanej cz臋艣ciowo diety w cenach dni pojedynczych pomniejszone o udzielone rabaty.

搂6 Reklamacje

 1. 聽W razie niezgodno艣ci przedmiotu zam贸wienia lub sposobu jego realizacji z niniejszym regulaminem lub z艂o偶onym zam贸wieniem, Klient ma prawo do z艂o偶enia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zosta膰 z艂o偶ona za po艣rednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@pomelo.com.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 516-084-123.
  1. Gdy reklamacja zosta艂a z艂o偶ona droga telefoniczn膮: z chwil膮 przekazania jej tre艣ci przedstawicielowi Dostawcy, dost臋pnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 2 powy偶ej.
  2. Gdy reklamacja zosta艂a z艂o偶ona za po艣rednictwem poczty elektronicznej: z chwil膮 otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyj臋cia reklamacji.

Dostawca jest zobowi膮zana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni roboczych. W przypadku uwzgl臋dnienie reklamacji Dostawca zobowi膮zany jest do wymiany zam贸wienia b臋d膮cego przedmiotem reklamacji albo wchodz膮cego w jego sk艂ad posi艂ku/posi艂k贸w, po wcze艣niejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Dostawc臋, 偶e reklamacja nie jest zasadna, w szczeg贸lno艣ci z uwagi na zgodno艣膰 przedmiotu reklamacji z zam贸wieniem, Dostawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzgl臋dnienia reklamacji w terminie nie d艂u偶szym ni偶 5 dni roboczych przedstawiaj膮c stosowne uzasadnienie.
 2. W聽przypadku nieuwzgl臋dnienia reklamacji zgodnie z ust. 4 powy偶ej, braku mo偶liwo艣ci dostarczenia Klientowi b臋d膮cego przedmiotem wymiany posi艂ku lub posi艂k贸w z przyczyn le偶膮cych po stronie Klienta, Dostwca nale偶na b臋dzie kwota odpowiadaj膮ca warto艣ci dostarczonych Klientowi posi艂ku lub posi艂k贸w.

 

Polityka prywatno艣膰聽

Prywatno艣膰 danych klient贸w firmy Pomelo Anna Pi臋tka jest dla nas bardzo istotn膮 kwesti膮 i podchodzimy do tematu bardzo powa偶nie. Dok艂adamy wszelkich stara艅 by dane osobowe naszych klient贸w by艂y dobrze strze偶one, a dost臋p do nich mia艂y jedynie osoby z odpowiedni膮 autoryzacj膮.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Pomelo Sp z o.o. Ul. Podsto艂eczna 26 05-410 J贸zef贸w (zwana dalej Pomelo).

 

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych

Inspektorem danych osobowych Firmy Pomelo聽 jest聽 Anna Pi臋tka kontakt z jest mo偶liwy za po艣rednictwem maila: ania@pomelo.com.pl

Dane osobowe nie s膮 udost臋pniane innym odbiorcom danych osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klient贸w Pomelo przetwarzane s膮 w zwi膮zku z realizacj膮 zam贸wienia na catering dietetyczny lub inn膮 us艂ug臋 cateringow膮 oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej udost臋pnienie ich jest konieczne do realizacji dokonanego przez Ciebie zam贸wienia.

Prawa u偶ytkownika

Ka偶demu u偶ytkownikowi przys艂uguje prawo do:

 • Dost臋pu do swoich danych
 • Sprostowania/uaktualnienia danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych np. gdy chcesz zamawia膰 diet臋, ale nie interesuj膮 Ci臋 wysy艂ane drog膮 email oraz sms przez firm臋 Pomelo oferty promocyjne/marketingowe
 • Prawo do przeniesienia danych
 • Prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie

Ka偶dy klient Pomelo ma prawo do wgl膮du oraz poprawienie swoich danych osobowych w ka偶dym momencie.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z art.74 ust 1 i 2 usatwy rachunkowo艣ci Twoje dane b臋d膮 widnia艂y w systemach ksi臋gowych przez 5 lat liczonych od dnia 1 dnia stycznia nast臋puj膮cego po聽 p艂atno艣ci za z艂o偶one zam贸wienie
 2. Okres 5 lat od momentu wyra偶enia zgody liczonych od 1 stycznia nast臋puj膮cego po dacie wyra偶enia 贸w zgody na przetwarzanie danych zgodnych z polityk膮 prywatno艣ci Administratora Danych.

Prawo do wniesienia skargi do GIODO

Ka偶da osobo ma prawo do wniesienia skargi na Administratora Danych, gdy uzna 偶e przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dn 27 kwietnia 2016r.

 

Polityka Prywatno艣ci strony www Pomelo.com.pl

 1. W艂a艣cicielem strony jest Pomelo.
 2. Administratorem Danych osobowych w trakcie sk艂adania zam贸wienia staje si臋 Operator strony.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, nie mniej warunkuje nale偶yte wykonanie us艂ugi. Bez danych us艂uga nie mo偶e zosta膰 wykonana.
 4. Podane dane wykorzystane b臋d膮 jedynie przez firm臋 Pomelo Sp z o.o Ul. Podsto艂eczna 26 05-410 J贸zef贸w w celach marketingowych, promocyjnych oraz do nale偶ytego wykonania us艂ugi.
 5. W przypadku braku wyra偶enia zgody na przetwarzanie danych na cele marketingowe/promocyjne dane nie zostan膮 w tych celach wykorzystane.
 6. Dane klienta przetwarzane s膮 w celach:
 • Zawarcia umowy o dostarczaniu pakiet贸w cateringu dietetycznego w my艣l regulaminu firmy
 • Realizacji zam贸wienia
 • Kontaktu z klientem w sprawach dotycz膮cych zam贸wienia za po艣rednictwem kana艂贸w informacyjnych , e-mail, telekomunikacyjnych
 • Rozliczenia klienta z nale偶no艣ci wynikaj膮cej ze z艂o偶onego zam贸wienia
 • Marketingowo-promocyjnych
 1. Dane osobowe klient贸w zwi膮zane z us艂ugami firmy Pomelo wniesione poprzez formularz zam贸wienia pozostaj膮 zapisane w bazie do momentu za偶膮dania przez klienta ich usuni臋cia lub przez okres 5 lat od 1 stycznia nast臋puj膮cego po dacie zako艅czenia realizacji ostatniego zam贸wienia wniesionego przez Kienta.
 2. Ka偶da osoba ma prawo 偶膮da膰 usuni臋cia danych osobowych po zako艅czeniu wsp贸艂pracy wcze艣niej ni偶 po up艂ywie 5 lat.
 3. Ka偶da osobo ma prawo do wniesienia skargi na Operatora do GIODO, gdy uzna 偶e przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dn 27 kwietnia 2016r.

 

Polityka plik贸w 鈥瀋ookies鈥

Poprzez pliki 鈥瀋ookies鈥 nale偶y rozumie膰 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, przechowywane w urz膮dzeniach ko艅cowych u偶ytkownik贸w przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie u偶ytkownika i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮 dostosowan膮 do jego indywidualnych preferencji. 鈥濩ookies鈥 zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

Pliki 鈥瀋ookies鈥 u偶ywane s膮 w celu dostosowania zawarto艣ci stron internetowych do preferencji u偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. U偶ywane s膮 r贸wnie偶 w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰 w jaki spos贸b u偶ytkownik korzysta ze stron internetowych co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci, z wy艂膮czeniem personalnej identyfikacji u偶ytkownika.

Dane osobowe gromadzone przy u偶yciu plik贸w 鈥瀋ookies鈥 mog膮 by膰 zbierane wy艂膮cznie w celu wykonywania okre艣lonych funkcji na rzecz u偶ytkownika. Takie dane s膮 zaszyfrowane w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy dost臋p do nich osobom nieuprawnionym.

Standardowo oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych domy艣lnie dopuszcza umieszczanie plik贸w 鈥瀋ookies鈥 na urz膮dzeniu ko艅cowym. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w 鈥瀋ookies鈥 w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym przes艂aniu na urz膮dzenie u偶ytkownika. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w 鈥瀋ookies鈥 dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej). Ograniczenie stosowania plik贸w 鈥瀋ookies鈥, mo偶e wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronie internetowej.

 

Administrator danych zapewnia i偶 dok艂ada wszelkich mo偶liwych stara艅 by zabezpieczy膰 dane w szczeg贸lno艣ci przed:

 • Utrat膮 lub wyp艂yni臋ciem z bazy danych
 • Dost臋pem os贸b trzecich / os贸b bez odpowiednich uprawnie艅
 • Nieuprawnion膮 modyfikacj膮