Kalkulator BMI

BMI (Body Mass Index)

Kalkulator BMI oblicza wskaźnik masy ciała. Jest obliczany dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost do kwadratu (w metrach). Jest wykorzystywany do oceny pojawienia się chorób związanych z otyłością.

Co to jest BMI?

BMI to jeden ze wskaźników określających nasz stan fizyczny. Niestety nie można się nim kierować w 100%. Należy do niego dodać objętość tkanki tłuszczowej. Osoby bardzo umięśnione i wysportowane mogą mieć wysoki wskaźnik BMI. Dlatego nie jest on wyrocznią.

Zakresy wartości BMI:

mniej niż 16 – wygłodzenie
16 – 16.99 – wychudzenie
17 – 18.49 – niedowaga
18.5 – 24.99 – wartość prawidłowa
25 – 29.99 – nadwaga
30 – 34.99 – I stopień otyłości
35 – 39.99 – II stopień otyłości
powyżej 40 – otyłość skrajna

Kalkulator BMI

BMIAKC_adult_calc lang="English" id_calc="e1669980184"

Niski IG