Jak zbudować pewność siebie? Agnieszka Soćko | Odcinek 50

Czym jest pewność siebie? Jak zbudować pewność siebie?

Brak pewności siebie – oto co często staje się główną przeszkodą na naszej drodze do osiągnięcia celów. W tym odcinku zgłębimy różne aspekty pewności siebie, poszukując praktycznych wskazówek i ćwiczeń, które pomogą nam wzmocnić naszą wiarę we własne możliwości.

W tym odcinku dowiecie się:

👉 Po co budować pewność siebie?

👉 Jak pokonać wewnętrznego krytyka?

👉 Czy warto wyjść ze strefy komfortu?

👉 Jak mówić „nie”?

Poznajcie lepiej naszego gościa: Agnieszka Soćko – certyfikowana Life&Business Coach, Trener Mentalny i RMP Master. Na co dzień wspiera Coachee w świadomym budowaniu pewności siebie, odkrywaniu siebie, swojego potencjału i budowaniu stylu życia o jakim zawsze marzyli. Uwielbia czerpać z narzędzi coachingowych, ale i badań naukowych w obszarze psychologii motywacji i osiągania celów. Agnieszka wierzy, że każdy z nas jest doskonały i wartościowy, czasem po prostu o tym zapominamy, jej misją jest to żeby nam o tym przypomnieć.

Jak budować pewność siebie, by odnieść sukces w życiu

Budowanie pewności siebie jest kluczowym elementem na drodze do osiągania sukcesów w życiu. Pewność siebie to nie tylko umiejętność stawiania czoła wyzwaniom, ale także fundament, na którym opiera się nasze poczucie własnej wartości i zdolność do realizacji celów. W świecie, gdzie konkurencja jest duża, a oczekiwania rosną, posiadanie silnej pewności siebie może zdecydować o tym, czy zrealizujemy nasze marzenia i osiągniemy sukces w karierze oraz życiu osobistym. W tym artykule przyjrzymy się, czym jest pewność siebie, jakie czynniki wpływają na jej rozwój i wygląda proces budowania pewności siebie.

Co to jest pewność siebie?

Pewność siebie to wiara w swoje możliwości, umiejętność podejmowania decyzji i realizowania zadań z przekonaniem o własnej skuteczności. Jest to fundament, na którym opiera się zdolność do osiągania celów i sukcesów w różnych aspektach życia, zarówno zawodowego, jak i osobistego. Pewność siebie nie oznacza braku obaw czy wątpliwości, ale raczej umiejętność radzenia sobie z nimi i kontynuowania działań pomimo trudności.

Czym jest naturalna pewność siebie?

Naturalna pewność siebie to wewnętrzne przekonanie o własnej wartości i kompetencjach, które nie wymaga zewnętrznego potwierdzenia. Jest to stan, w którym osoba czuje się dobrze sama ze sobą, wierzy w swoje umiejętności i potrafi skutecznie komunikować się z innymi. Taka pewność siebie jest bezpośrednio związana z życiowym optymizmem, pozytywnym nastawieniem i odwagą do podejmowania wyzwań.

Pewność siebie a poczucie własnej wartości – gdzie tkwi różnica?

Pewność siebie i poczucie własnej wartości są ze sobą ściśle powiązane, ale nie są synonimami. Poczucie własnej wartości odnosi się do ogólnego samopoczucia i akceptacji siebie, niezależnie od okoliczności i osiągnięć. Jest to wewnętrzne przekonanie, że jesteśmy wartościowi jako ludzie. Pewność siebie natomiast dotyczy konkretnych sytuacji i działań – jest to przekonanie, że potrafimy skutecznie realizować zadania i osiągać cele. Ludzie pewni siebie, z wysokim poczuciem własnej wartości będą mieli stabilne poczucie własnej wartości, które nie zależy od chwilowych sukcesów czy porażek.

Poznaj siebie, swoje zasoby i zastanów się, co lubisz robić najbardziej

Pierwszym krokiem aby nabrać pewności siebie jest głęboka znajomość siebie samego. Obejmuje to zrozumienie swoich mocnych stron, słabości, zainteresowań i wartości. Poświęcenie czasu na samoanalizę i refleksję pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których czujemy się najlepiej i najpewniej. To z kolei ułatwia wyznaczanie celów i podejmowanie działań zgodnych z naszymi naturalnymi predyspozycjami.

Pogłębienie samoświadomości

Samoświadomość to zdolność do rozumienia i monitorowania własnych emocji, myśli i zachowań. Jest to kluczowy element rozwijania pewności siebie, ponieważ umożliwia świadome kierowanie swoim życiem. Zadawaj sobie pytania, takie jak: „Co mnie motywuje?”, „Jakie są moje najważniejsze wartości?” czy „Jakie cele chcę osiągnąć?”. Pogłębienie samoświadomości pomaga w określeniu, czy nasze pragnienia i cele są autentyczne, czy też wynikają z presji społecznej lub oczekiwań innych.

Akceptacja siebie

Akceptacja siebie to fundament pewności siebie. Polega na przyjęciu siebie takim, jakim jesteśmy, z naszymi zaletami i wadami. Nie oznacza to rezygnacji z samodoskonalenia i bycia pewnym siebie, ale raczej spokojne podejście do swoich słabości i praca nad nimi bez nadmiernej samokrytyki. Akceptacja siebie umożliwia podejmowanie działań bez obaw o ocenę innych i pomaga w budowaniu autentycznej pewności siebie.

Czynniki wpływające na brak pewności siebie

Wpływ wychowania

Wychowanie odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu pewności siebie. Dzieci, które dorastają w środowisku wspierającym, z rodzicami i opiekunami, którzy zachęcają je do podejmowania wyzwań i wyrażania siebie, zazwyczaj rozwijają wysoką pewność siebie. Natomiast nadmierna krytyka, brak wsparcia emocjonalnego lub zbyt wysokie oczekiwania mogą prowadzić do niskiego poczucia własnej wartości i braku pewności siebie.

Wpływ społeczny

Społeczeństwo i kultura, w której żyjemy, mają ogromny wpływ na nasze postrzeganie siebie. Normy społeczne, standardy piękna, sukcesu i zachowań, a także informacje zwrotne otrzymywane z otoczenia, kształtują naszą samoocenę. Negatywne doświadczenia, takie jak bullying, wykluczenie społeczne czy negatywne komentarze, mogą poważnie osłabić pewność siebie.

Doświadczenia życiowe

Nasze doświadczenia życiowe, zarówno pozytywne, jak i negatywne, wpływają na naszą pewność siebie. Sukcesy i osiągnięcia wzmacniają wiarę w siebie, podczas gdy porażki i trudności mogą ją osłabić. Ważne jest, aby umieć czerpać lekcje z niepowodzeń i nie pozwalać, aby definiowały one naszą wartość.

Genetyczne uwarunkowania

Choć pewność siebie jest umiejętnością, którą można rozwijać, niektóre osoby mogą być genetycznie predysponowane do wyższego lub niższego poziomu pewności siebie. Predyspozycje genetyczne wpływają na naszą osobowość i temperamentu, co z kolei kształtuje nasze podejście do siebie i otoczenia. Jednak niezależnie od genetyki, pewność siebie można kształtować i wzmacniać poprzez świadome działania.

Budowanie pewności siebie

Realizuj mniejsze cele, a w końcu zrealizujesz ten największy

Budowanie pewności siebie zaczyna się od małych kroków. Ustalanie i osiąganie mniejszych, realistycznych celów stopniowo buduje wiarę we własne możliwości. Każde osiągnięcie, nawet drobne, dodaje pewności siebie i motywuje do podejmowania większych wyzwań. Ważne jest, aby celebrować swoje sukcesy i doceniać własne wysiłki.

Kieruj się w życiu swoją intuicją i postępuj zgodnie ze sobą

Zaufanie do siebie i swojej intuicji jest kluczowe w budowaniu pewności siebie. Słuchaj swoich przemyśleń i uczuć, podejmując decyzje w zgodzie ze sobą. Choć rady innych mogą być cenne, ostatecznie to Ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Podejmowanie decyzji zgodnych z własnymi wartościami i przekonaniami wzmacnia pewność siebie i poczucie autonomii.

Nie bądź dla siebie zbyt surowy, nie oceniaj się zbyt pochopnie

Samokrytyka może być destrukcyjna dla pewności siebie. Staraj się być dla siebie wyrozumiały i nie oceniaj się zbyt surowo. Pamiętaj, że wszyscy popełniają błędy i mają słabsze momenty. Buduj pewność siebie na solidnych podstawach, takich jak poczucie własnej wartości, a nie na chwilowych osiągnięciach. Osiągnięcia mogą chwilowo podbudować ego, ale prawdziwa pewność siebie opiera się na głębszym zrozumieniu i akceptacji siebie.

Bądź optymistą i patrz na pozytywne strony każdej sytuacji

Pozytywne nastawienie jest kluczowe w budowaniu pewności siebie. Staraj się dostrzegać pozytywne aspekty każdej sytuacji i koncentrować się na możliwościach, a nie na przeszkodach. Optymizm pomaga w radzeniu sobie z trudnościami i zachowaniu motywacji. Nawet w obliczu niepowodzeń, podejście z nadzieją i pozytywnym myśleniem może znacząco wpłynąć na Twoją pewność siebie.

Praktyczne ćwiczenia na pewność siebie

Wskazówka nr 1 i zadanie

Codzienna praktyka afirmacji może znacząco wpłynąć na Twoją pewność siebie. Zapisz pozytywne afirmacje dotyczące swoich umiejętności i wartości, a następnie powtarzaj je na głos każdego dnia. Przykłady afirmacji to: „Jestem kompetentny i zdolny do osiągania swoich celów” czy „Zasługuję na sukces i szczęście”. Regularne powtarzanie tych afirmacji pomaga wzmocnić pozytywny obraz siebie i budować pewność siebie.

Wskazówka nr 2 i zadanie

Ćwiczenie wizualizacji może również pomóc w budowaniu pew

ności siebie. Wyobraź sobie siebie w sytuacjach, w których czujesz się pewnie i odnosisz sukcesy. Wizualizuj szczegółowo, jak się zachowujesz, jakie emocje odczuwasz i jakie są wyniki Twoich działań. Regularne praktykowanie wizualizacji pomaga w budowaniu mentalnej siły i przygotowaniu się do rzeczywistych sytuacji.

Wskazówka nr 3 i zadanie

Kolejnym skutecznym ćwiczeniem jest prowadzenie dziennika sukcesów. Każdego dnia zapisuj w nim swoje osiągnięcia, nawet te najmniejsze. Może to być zrealizowane zadanie, pozytywna interakcja z kimś, czy udana prezentacja. Prowadzenie takiego dziennika pomaga zauważyć swoje postępy i docenić swoje wysiłki, co w naturalny sposób buduje pewność siebie.

Czy zbyt duża pewność siebie może być szkodliwa?

Zbyt duża pewność siebie, często określana jako arogancja, może być szkodliwa. Może prowadzić do lekceważenia ryzyka, ignorowania opinii innych i podejmowania pochopnych decyzji. Osoby z nadmierną pewnością siebie mogą mieć tendencję do wywyższania się i braku empatii, co negatywnie wpływa na relacje z innymi. Ważne jest, aby pewność siebie była zrównoważona, oparta na realistycznej ocenie własnych umiejętności i otwartości na feedback.

Czy pewność siebie może poprawić zdrowie psychiczne?

Pewność siebie ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Osoby pewne siebie mają większą odporność na stres, są bardziej optymistyczne i lepiej radzą sobie z trudnościami. Wysoka pewność siebie sprzyja pozytywnemu myśleniu, co może chronić przed depresją i lękiem. Regularna praca nad pewnością siebie może znacząco poprawić jakość życia i ogólne samopoczucie.

Czy pewność siebie można wypracować, czy jest cechą wrodzoną?

Pewność siebie można rozwijać i wzmacniać przez całe życie. Chociaż niektórzy mogą mieć naturalne predyspozycje do większej pewności siebie, większość osób musi nad nią pracować. Kluczem jest samoświadomość, akceptacja siebie i regularne podejmowanie działań budujących pewność siebie.

Po czym poznać zaniżony poziom pewności siebie?

Osoby z zaniżoną pewnością siebie często unikają wyzwań, mają trudności z podejmowaniem decyzji i nie dzielą się swoimi pomysłami. Często wątpią w swoje możliwości i boją się porażki. Niska pewność siebie może prowadzić do unikania sytuacji społecznych i zawodowych, które wymagają inicjatywy i samodzielności.

Ile czasu zajmuje zbudowanie poczucia własnej wartości?

Budowanie pewności siebie to proces, który może trwać różnie długo w zależności od osoby i jej indywidualnych doświadczeń. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ rozwijanie pewności siebie to ciągła praca nad sobą. Regularne ćwiczenia, samoanaliza i podejmowanie wyzwań przyczyniają się do stopniowego wzrostu pewności siebie. Ważne jest, aby być cierpliwym i konsekwentnym w swoich działaniach.

Podsumowanie odcinka

Gość:

Agnieszka Soćko – certyfikowana Life&Business Coach, Trener Mentalny i RMP Master.

https://www.instagram.com/agnieszka.socko/%C2%A0/

Pomelo Health Podcast Podcast stworzony przez catering dietetyczny Pomelo. Jeśli uważasz, że zdrowie to wypadkowa Twoich możliwości. Jesteś pod dobrym adresem. To podcast dla aktywnych oraz ambitnych osób, a poruszamy w nim tematy nie tylko związane z dietą, ale również sportem czy zdrowiem psychicznym. Zapraszamy jako firma, która od wielu lat wpływa na lepsze nawyki żywieniowe swoich klientów.

Strona podcastu: https://pomelo.com.pl/podcast ​

Prowadząca podcast: Emilia Łosiewicz

https://www.instagram.com/emi.lates/ ​

To może Cię zainteresować...

NASZE DIETY